ພວກເຮົາຄັດເລືອກຢ່າງພິຖີພິຖັນ,
ຜ່ານການຂົ້ວດ້ວຍຄວາມເອົາໃຈໃສ່

seperator
ໃນນາມທີ່ເປັນຄົນມັກຮັກໃນການຂົ້ວກາເຟ, ພວກເຮົາໄດ້ຄັດສັນແຕ່ລະຜະລິດຕະພັນຢ່າງພິຖີພິຖັນ
ເພື່ອໃຫ້ເໝາະກັບຜູ້ທີ່ຮັກ ແລະ ມັກໃນການດື່ມກາເຟທຸກຄົນ.
arrow-down

SINOUK COFFEE PAVILION

ຫ້ອງຂໍ້ມູນວິຊາຊີບ

seperator
ທຸກຄົນທີ່ມາຢ້ຽມຢາມ Sinouk Coffee Pavilion ຈະໄດ້ສຳຜັດການກ່ຽວກັບກາເຟທີ່ເປັນເອກະລັກ ແລະ
ຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຕ້ອງການ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

SINOUK DRIP COFFEE

ການປະສົມປະສານລະຫວ່າງຄຸນນະພາບ
& ຄວາມສະດວກສະບາຍ

seperator
” ຈົ່ງມີຄວາມສຸກກັບອາເມລິກາໂນຂອງທ່ານໄດ້ທຸກເວລາ, ທຸກສະຖານທີ່ “

ໂຮງຮຽນສໍາລັບບາຣິສຕ້າ

” ຢາກຮູ້ວິທີແຕ່ງໜ້າຈອກລາເຕ້ບໍ່? “

seperator-white
ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນມືສະໝັກຫຼີ້ນ ຫຼື ມືອາຊີບ ກໍ່ຕາມ,
ທ່ານສາມາດເຂົ້າມາຍົກລະດັບທັກສະການເປັນບາຣິສຕ້າໄດ້ກັບພວກເຮົາ

ສະເໜີຮູບແບບຮ່ວມມືໃນການ
ດຳເນີນທຸລະກິດກາເຟ

ເຮົາແມ່ນ ຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ທ່ານເຊື່ອໃຈໄດ້ຂອງທ່ານ
ກ່ຽວກັບທາງອອກໃຫ້ກັບການບໍລິການ
ໃນທຸລະກິດກາເຟຢ່າງຮອບດ້ານ

seperator
ຈົ່ງໃຫ້ພວກເຮົາຊ່ວຍສ້າງ ແລະ
ດໍາເນີນທຸລະກິດກາເຟຂອງທ່ານ